« تعهد نامه انضباطی، اخلاقی و ثبت نام »

لطفا بخوانید دانش آموز متعهد می شود در هنگام مراجه به موسسه فارابی و شرکت در کلاس ها در طول ترم شئونات اسلامی را بطور کامل رعایت نماید. دانش آموزان باید با ظاهر دانش آموزی در موسسه حاضر شوند. در مورد خواهران استفاده از هرگونه آرایش در زمان حضور در کلاس ممنوع می باشد. چنانچه دانش آموزی موجب اختلال در نظم آموزشگاه شود در هر زمانی در طول ترم بدون استرداد شهریه اخراج خواهد شد.

* تعهد غیبت و عدم انصراف*

دانش آموزان بایستی در راس ساعت شروع کلاس در موسسه حضور داشته باشند. : چنانچه دانش آموزی تا قبل از شروع کلاس ها ثبت نام خود را لغو نماید ۲۰ درصد کل شهریه کسر شده و بقیه مسترد خواهد شد. در صورتیکه دانش آموز پس از ثبت نام و شروع کلاسها برای حضور در کلاسها مراجعه ننماید، پس از ۲ جلسه برگزاری کلاس شهریه ای عودت نخواهد شد. در صورتیکه دانش آموز پس از ثبت نام و شروع کلاسها (۲ جلسه و بیشتر) قصد انصراف داشته باشد هیچ مبلغی به ایشان عودت نخواهد شد. دروسی که بیش از یک استاد معرفی شده است حق تقدم تشکیل برای گروهی است که نفرات بیشتری ثبت نام نموده اند. در صورت تعطیلی مدارس، موسسات و مراکز آموزشی، کلاس ها به صورت منظم به شکل آنلاین برگزار خواهد شد و با توجه به اینکه برگزاری کلاس آنلاین هزینه بیشتری نسبت به کلاس حضوری دارد، مبلغ کل قرارداد باید پرداخت شده و قابل تغییر نیست.

در مورد اوليا

برای اجرای موارد فوق نظارت می نمایم . ساعات ورود و خروج و همچنین حضور و غیاب فرزندان خود را بطور مداوم کنترل می نمایم. که در صورتی که داوطلب خود به تنهایی رفت و آمد نماید مسئولیت وی در خارج از محیط موسسه تماما با خود داوطلب و اولیای وی می باشد.
پس از ثبت نام و شروع کلاس ها انصراف و استرداد شهریه به هیچ وجه وتحت هیچ عنوانی مقدور نمی باشد. (از قبیل ماموریت اداری و مشمولیت نظام وظیفه، مسافرت به خارج،بیماری و سایر موارد پیش بینی نشده) همچنین بابت کلاسهایی که داوطلب در آنها غیبت داشته وجهی مسترد نمی شود.

در صورتیکه داوطلب حائز رتبه های ممتاز یک رقمی و دورقمی و سه رقمی شود و یا اینکه جهش قابل ملاحظه ای از لحاظ آموزشی داشته باشد موسسه حق اعلام نام و تصویر آنها را جهت اطلاع داوطلبان سال آینده خواهد داشت.